Kancelaria Radcy Prawnego Marek Owczarski

z siedzibą w Katowicach istnieje od 1992 r. i posiada bogate doświadczenie w dziedzinie doradztwa oraz pomocy prawnej świadczonych na rzecz różnych podmiotów prawa.

Kancelaria zapewnia wszechstronną, profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych i osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w branżach budowlanej, handlowej, produkcyjnej oraz usługowej, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych, regionalnych instytucji finansujących i agencji rozwoju regionalnego udzielających pomocy publicznej, oraz zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Doświadczenia zawodowe właściciela kancelarii, z zakresu handlu zagranicznego, prywatyzacji i komercjalizacji, komunalizacji, pomocy publicznej kancelarii gwarantują specjalistyczną ofertę usług prawniczych.

Specjalizujemy się w obrocie nieruchomościami, prawie budowlanym i obsłudze formalno - prawnej przygotowania i realizacji inwestycji, prawie zamówień publicznych, przekształceniach własnościowych i prywatyzacyjnych oraz regulowaniu stanów prawno - własnościowych.

Prawnicy Kancelarii legitymują się praktyczną znajomością europejskich, budowlanych Warunków Kontraktowych FIDIC.

Właściciel Kancelarii ma wieloletnią praktykę zawodową w zakresie sporów sądowych, zwłaszcza dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, występując jako pełnomocnik procesowy wykonawców.  

Posiadamy poważne doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, obejmujące wszelkie czynności związane z nadzorem właścicielskim, przygotowywaniem i obsługą zarządów spółek, rad nadzorczych walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników.  

Kodeks etyki radcy prawnego.

Zespół Kancelarii tworzą:

Zapraszamy do współpracy.