Uprawnienia i kwalifikacje zawodowe właściciela Kancelarii.


 

Wykształcenie

 • magister prawa, dyplom Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego - 1981r.
 • radca prawny, wpis na listę radców prawnych OIRP w Katowicach, nr Kt 1615 - 1989r.

 

 

 

 

Uprawnienia i kursy zawodowe

 

 • członek Rad Nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
 • likwidator podmiotów gospodarczych - dyplom Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego – 1992
 • likwidator przedsiębiorstw państwowych - dyplom Ministerstwa Przekształceń Własnościowych – 1992
 • syndyk masy upadłościowej - dyplom GTG – 1993
 • kurs dla pracowników Delegatur Ministerstwa Przekształceń Własnościowych – 1991
 • kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa - dyplom Ministerstwa Przekształceń Własnościowych – 1992
 • kurs – Negocjowanie transakcji prywatyzacyjnych - dyplom Price Waterhouse International Privatization Group – 1992
 • kurs – Zarządzanie dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa - dyplom Ministerstwa Przekształceń Własnościowych – 1995
 • kurs – Finanse dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa – dyplom Ministerstwa Przekształceń Własnościowych – 1995
 • kurs – Marketing dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa – dyplom Ministerstwa Przekształceń Własnościowych – 1995
 • Kurs Specjalistyczny Zarządzania Nieruchomościami – Dyplom Warszawa 1998

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe doświadczenia  zawodowe   

 

doświadczenia w zakresie prowadzenia praktyki radcowskiej

 • praktyka w zakresie świadczenia pomocy prawnej,  a w szczególności udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, zastępstwa prawnego i procesowego
 • w latach 1991 - 1998 praktyka radcowska w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Ministerstwie Skarbu Państwa.
  Delegatura w Katowicach
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych w tym spółek prawa handlowego i działalności gospodarczej
 • obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego i komunalnych osób prawnych
 • obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego

doświadczenia związane z pełnionymi funkcjami

 • przewodniczenie i członkostwo  w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa 
 • Fabryka Samochodów Małolitrażowych S.A. Fiat Autopoland - Tychy,
 • Centrum Systemów Sterowania MERASTER S.A. - Katowice,
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Tychy,
 • Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali CENTROZŁOM S.A. - Gliwice,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Katowice,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – Toszek,
 • Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych „Biała Góra” Sp. z o.o. – Smardzewice,
 • „STRADOM” S.A. - Częstochowa  

doświadczenia dydaktyczne

 • prowadzenie wykładów w ramach programu MPW i PHARE
  dla członków RN i radców prawnych spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
 • prowadzenie wykładów z zakresu gospodarki komunalnej,
  gospodarki gruntami, przekształceń własnościowych,
  specjalnych stref ekonomicznych,
 • Prowadzenie wykładów międzynarodowych : Ekonomicka Fakulta w Ostrawie - tematyka specjalnych stref ekonomicznych,  Fundacja Friedricha Eberta – szkolenia dla doradców gmin ds. komunalnej polityki ekoenergetycznej    

 

Publikacje książkowe

 • „Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej”      A.Matan,M.Owczarski, R.Zagórny - GTG Opty-press K-ce 1992
 • „Specjalne strefy ekonomiczne - zagadnienia praktyczne”     M.Owczarski - Inwestia, Katowice 1997